Organizma Nedir?

Ahmet Kural

Vekaleten Hacca Gitmek

Külliye

8 Maddede Faşizm Nedir ve Faşist Kime Denir?

Genel, Yaşam 04/03/2013
3.521

Faşizm; sözlük anlamı olarak aşırı uçlarda, otoriter bir siyasi ideoloji demektir. Kavramın kökeni Latince “fasces” sözcüğünden ileri gelir. Faşizm, millet üzerinde bozulmalara sebep olduğu düşünülen veya ulusal kültüre uyum sağlamayan yabancı etkileri uzaklaştırmayı ya da yok etmeyi hedefler. Faşizmin amacı bir toplumu birlik-beraberlik, ulusal değerler, tarih bilinci, vatan-bayrak-devlet üçlemesi, halkçılık ve devletçilik gibi anlayışların altında bütünleştirmektir.
 
fascism-1900-1268-wallpaper

Faşistler; bireylerin tek kimlik altında birleştiği bir ulusal coğrafyayı esas alarak, kendi milletlerinin yükselişini amaçlarlar. Ayrıca disiplin, fiziksel eğitim ve sağlıklı ırk yoluyla ortak bir ata ve kültür gibi birey ötesi bağlarla birleşirler.
 
faşist

Faşizm, asıl olarak İtalyan milliyetçiliğini temsil eden bir ideoloji olarak ortaya atılmıştır. Mussolini iktidarı döneminde, İtalya’da resmi ideoloji olarak yürütülmüştür.
 
faşizm 3

Bir rejimin faşist olarak nitelendirilebilmesi için, o rejimin ideolojisinin milliyetçi olması ve milletin varlık ve çıkarlarını her şeyin üstünde tutması gereklidir. Bu yönüyle sadece zenginlerin veya işçilerin değil, milletin bütün fertlerinin refahını sağlamayı hedeflemelidir. Bu hedefe ulaşmak için ise ekonomi üzerinde sıkı bir devlet kontrolü uygulamak, işçi ücretlerinin yeterli olmasını sağlamak, keyfi işten çıkarmaları önlemek, hayat pahalılığının önüne geçmek için fiyat kontrolü uygulamak gibi önlemler uygulamak faşizmin politikalarındandır.
 
faşizm1

Milliyetçi veya ırkçı fikirlerin benimsenmesi ülkelere göre değişmektedir; örneğin İtalyan faşizminde “İtalyan vatandaşlığı” kavramı ön plandayken, Alman nazizminde ise “Alman kanı taşıma” düşüncesi ön plandadır.
 
Klu Klux Klan

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki faşist hareketler Siyahi karşıtlığı üzerinedir. Siyahi karşıtlığında en önde gelen oluşum Ku Klux Klan örgütüdür. Amerikan Nazi Partisi ismindeki neonazi parti ise Siyahi karşıtı olduğu gibi antisemitist bir oluşumdur.
 
hüseyin nihal atsız

Türkiye’de Cumhuriyet’in İlanından beri açık bir şekilde partileşmiş faşist hareketlenmeler olmamıştır. Ancak 1944’te gerçekleşen Irkçılık-Turancılık Davası’nda Hüseyin Nihal Atsız ve arkadaşlarının aşırı Türkçü söylemleri onların faşizme eğilimli olduklarını düşündürmekteydi.
 
Kenan Evren

Birçok kişi tarafından 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 tarihlerinde gerçekleşen askeri darbe dönemleri demokrasinin yara almasının yanında faşist olarak da nitelendirilmektedir. Darbenin başında bulunan Kenan Evren’in cumhurbaşkanı olmasına karşın, siyasi partilerin yeniden kurulmasına ve parlamentonun yeniden faaliyete geçmesine olanak sağlamıştır.

Kaynak: